Montering

Reliefwalls väggpaneler är avsedda för användning i inomhusutrymmen som beklädnad för väggar, dörrar, el.d. En kvalitativ installering ger er ett beständigt resultat. Installeringen går att genomföras på basytor av olika material - trä, sten, betong, gips, osv. Installeringen börjar vanligtvis från basväggens nedre hörn på höger kant och panelerna installeras till de föregående panelernas kryssförband, och de fästs på väggen med skruvar eller bygglim (beroende på basväggens material). Väggpanelens dimensioner är ungefär 60*40 cm och murningen med kryssförband på alla 4 sidor garanterar ett säkert förband med de andra panelerna och att de stannar fast på väggen.

Nedladdning monteringsanvisning pdf